Cursos d'Alemany nivell A1 presencials i per videoconferència

Alemany - nivell A1 (presencial i videoconferència) (100 h)

50 % presencial + 50 % per videoconferència


El curs A1 anual presencial i per videoconferència va dirigit a estudiants principiants o amb algun coneixement que vulguin assolir el nivell A1. Les 100 hores del curs i combinen les classes presencials (2 hores un dia a la setmana) amb les classes per videoconferència (2 hores l’ altre dia)

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per entendre el missatge principal de converses senzilles amb parlants nadius i comunicar-se amb estructures bàsiques.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat d’alemany de l’EIM.Preus Curs 2022-2023

Curs 2022-2023

Preu del curs

Tarifa especial

855,00€

Tarifa reduïda

900,00€

Tarifa general

991,00€

Consulta les tarifes.


Selecciona un grup i matricula't
Grup: C0
Professor/a: Disponible properament
Inscripcio: del 7 de juny al 31 d'octubre de 2022
Aula: Disponible properament
Observacions: Dimarts classe presencial
Grup: A0
Professor/a: Disponible properament
Inscripcio: del 7 de juny al 31 d'octubre de 2022
Aula: Disponible properament
Observacions: Dilluns classe presencial

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació