Garantia

generic

L’EIM, com a escola d’idiomes universitària assumeix la responsabilitat davant la Universitat, les institucions governamentals i l'alumnat, de garantir la millor formació en idiomes i el reconeixement internacional dels certificats que emet.

Per tal de garantir que tothom que vulgui aprendre idiomes ho faci amb totes les garanties acadèmiques i amb la possibilitat d’acreditar a Europa els seus nivells assolits dins del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) per a les llengües del Consell d’Europa, la Universitat ha ofert als centres d’ensenyament de llengües estrangeres de Catalunya l’opció d'integrar-se en un sistema de control de qualitat i equiparació dels continguts: el segell de centre acreditat per l'EIM.

D’aquesta manera, es reconeix la seva capacitat reguladora davant d’altres centres que no tenen el mateix tarannà universitari. Cal però entendre les característiques de l’acreditació que es signa amb aquests centres: L’EIM acredita llengües i la seva formació corresponent, en cap cas al centre en la seva totalitat, i sempre amb la condició que els idiomes indicats per a aquests centres s’equiparin amb els continguts de l’EIM.

Comparteix-ho
Twitter Twitter