img podcast

UB talkin’ to me? Un pòdcast per passar-ho bé mentre aprens anglès

Una cita quinzenal per aprendre idiomes sense notar que estàs aprenent. Els professors Ciarán Canning i Aaron Feder intercanvien anècdotes i xerren sobre la llengua, la vida i el shock cultural d’un americà i un irlandès a Barcelona. Els episodis duren entre 10 i 20 minuts i, si ho necessites, pots escoltar-los mentre en llegeixes la transcripció: per a que ho entenguis tot i aprenguis nou vocabulari. No te’l perdis!


UB talkin' to me? A podcast to have fun while learning English

Your fortnightly date to learn English without noticing that you are learning! EIM teachers Ciaran Canning and Aaron Feder chat and share anecdotes about language, life experiences and the culture shock between an American and an Irishman in Barcelona. The episodes last between 10 and 20 minutes and, if you need it, you can listen to them while reading the transcript: so you understand everything and learn new vocabulary. Don't miss it!
Consulta la transcripció de cada episodi a continuació / Find below the transcript of each episode: 
Perquè a l’EIM?
Més informació