Cursos de neerlandès presencial > Modular

generic

Cerca el teu curs

El neerlandès pertany a la família de llengües germàniques occidentals i és la tercera llengua més parlada d'aquest grup després de l'anglès i l'alemany. Actualment, és la primera llengua utilitzada per gairebé 25 milions de persones, sobretot als Països Baixos, com a únic idioma oficial, i també a Bèlgica, on figura com una de les tres llengües oficials. Al nivell inicial, molts alumnes no troben el seu aprenentatge tan complicat per les evidents semblances amb l'anglès, característica que és de gran ajuda pels milers d'estudiants universitaris que visiten aquests dos països amb el programa d'intercanvi ERASMUS.Neerlandès
Perquè a l’EIM?
Més informació