Programa: Cursos d'Alemany A1 - Semipresencials 75/25 - EIM


El curs va dirigit a estudiants principiants o amb algun coneixement previ que vulguin assolir el nivell A1.  
Hores de classe: 100h (combinant 25h de treball online i 75h de classes presencials)   
Crèdits: 6 crèdits ECTS  

DESCRIPCIÓ DEL CURS

En aquest curs els estudiants principiants o amb algun coneixement previ assoliran el nivell A1 segons el Marc Europeu. 
L’enfocament comunicatiu facilitarà l’adquisició ràpida i eficaç de les estructures bàsiques per aconseguir la integració a la vida quotidiana i en un context professional. Molt aviat els estudiants seran capaços de trobar i entendre informació en textos autèntics fàcils, podran entendre el missatge principal en converses senzilles amb natius i comunicar-se amb estructures bàsiques. A més, podran escriure petits missatges i correus electrònics.

AVALUACIÓ

40 % Avaluació continuada (participació a classe, deures, tests…)  
60 % Examen final  

Més informació