Programa: Cursos d'Alemany B2.1 - Primera Part - EIM

El curs va dirigit a estudiants amb un nivell B1 que vulguin assolir la primera part del nivell B2.1.

Hores de classe: 50h de classes presencials

Crèdits: 6 crèdits ECTS

DESCRIPCIÓ DEL CURS

En aquest curs els estudiants assoliran la primera part del nivell B2.1 segons el Marc Europeu. Els estudiants adquiriran la capacitat de comunicació espontània i podran mantenir una conversa fluida amb un nadiu. Seran capaços de fer una presentació sobre un tema del seu interès.

A més, aprendran a diferenciar entre informació i opinió, utilitzaran estratègies per entendre pel context el lèxic desconegut. Sempre treballaran amb textos autèntics. Sabran resumir notícies, entrevistes o documentals que contenen opinions, la trama de pel·lícules i el contingut d'una novel·la.

AVALUACIÓ

40 % Avaluació continuada (participació a classe, deures, tests…)
60 % Examen final

Més informació