Programa: Cursos d'Alemany B2.1 a Barcelona - Escola d'Idiomes EIM


DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs va dirigit a estudiants amb un nivell B1 que vulguin assolir el nivell B2.1.
  
Hores de classe: 100h  
  
Crèdits: 6 crèdits ECTS  
  
En aquest curs els estudiants assoliran el nivell B2.1 (la primera meitat del nivell B2) segons el Marc Europeu. Els estudiants adquiriran la capacitat de comunicació espontània i podran mantenir una conversa fluida amb un nadiu. Seran capaços de fer una presentació sobre un tema del seu interès.  
  
A més, aprendran a diferenciar entre informació i opinió, utilitzaran estratègies per entendre pel context el lèxic desconegut. Sempre treballaran amb textos autèntics. Sabran resumir notícies, entrevistes o documentals que contenen opinions, la trama de pel·lícules i el contingut d’una novel·la.

AVALUACIÓ

40 % Avaluació continuada (participació a classe, deures, tests…)  
60 % Examen final 

Més informació