Programa: Cursos d'Anglès - Erasmus - Escola d'Idiomes Moderns

OBJECTIUS

El curs té com a objectiu millorar els coneixements d’anglès en el marc del programa Erasmus. Es tracta d'un suport lingüístic de 20 sessions de 2 hores durant les quals es aprofundiran les bases per poder treure el major profit de la futura experiència a l’estranger.

AVALUACIÓ

L'avaluació del curs es basa en:

a) assistència i participació (20%)
b) treballs fets al llarg del curs (30%)
c) prova final (50%)

Si s’aprova el curs, s’obté el certificat de l’EIM.

Més informació