Programa: Cursos d'Anglès C1.1 - Semipresencials - Primera Part - EIM

OBJECTIUS

L'objectiu és portar l'estudiant d'un nivell First a un nivell pre-Advanced. La gramàtica se centra en la correcta utilització d'una àmplia sèrie d'estructures, a més d'assajos normalment encertats de les estructures complexes. El vocabulari incorpora una extensa gamma d'expressions habituals i s'amplia el vocabulari familiar i no familiar sobre temes quotidians generals, així com sobre temes més concrets. L'estudiant té l'habilitat d'entendre i produir llenguatge abstracte. S'utilitzen aproximadament 6000 elements lèxics. Quan escolti i llegeixi, l'estudiant podrà entendre fàcilment el més essencial i els detalls en una àmplia sèrie de contextos clars i en alguns de complexos, i sovint podrà deduir encertadament el significat de paraules i expressions desconegudes. Podrà entendre fàcilment els parlants nadius quan parlen amb un llenguatge habitual a velocitat normal, i podrà deduir el més essencial i els detalls del llenguatge més complex i de les idees abstractes. L'estudiant podrà començar comunicar-se espontàniament i fluidament amb discursos llargs i complexos. La pronunciació serà clara i natural, amb assajos bastant encertats d'accentuació i entonació nativa per emfatitzar el significat i l'actitud.

AVALUACIÓ

L'avaluació del curs es basa en:

• Avaluació continuada: 50%
• Examen presencial: 50%

Si l'aproven, junt amb el curs modular, obtenen el certificat d'aprofitament de l'EIM.

Més informació