Programa: Cursos d'Anglès de nivell C1 per videoconferència exprés - EIM

OBJECTIUS

L'objectiu és portar l'estudiant d'un nivell pre-Advanced a un nivell Advanced. La gramàtica se centra en l'adequada formulació d'una àmplia sèrie d'estructures, i a més en un alt grau d'exactitud en l'ús de les estructures complexes. El curs fa ús d'un ampli repertori lèxic, i s'incrementa el vocabulari familiar i no familiar sobre temes generals, així com sobre temes més concrets. L'estudiant cada vegada pot entendre i produir més llenguatge abstracte. S'utilitzen aproximadament 7000 elements lèxics. Quan escolti i llegeixi, l'estudiant podrà entendre fàcilment el més essencial i els detalls en una àmplia sèrie de contextos clars i també complexes, i sovint podrà deduir encertadament el significat de paraules i expressions desconegudes. Podrà també entendre fàcilment els parlants nadius quan parlin amb un llenguatge habitual a velocitat normal, i podrà deduir fàcilment el més essencial i els detalls del llenguatge més complex i de les idees abstractes. L'estudiant podrà comunicar-se espontàniament, amb fluïdesa i gairebé sense esforç, amb discursos llargs i complexos ben estructurats. La pronunciació serà clara i precisa, amb assajos molt encertats d'accentuació i entonació nativa per emfatitzar el significat i l'actitud.

AVALUACIÓ

L'avaluació del curs es basa en:

- Avaluació continuada: 40%
- Examen presencial: 60%

Si l'aproven, junt amb el curs modular, obtenen el certificat d'anglès C1 MECR.

Més informació