Programa: Cursos de Preparació examen Advanced C1 de Cambridge per videoconferència - 80 hores- EIM

OBJECTIUS

L'objectiu és preparar l'estudiant per l'examen Cambridge Advanced i aprendre i practicar tècniques d'examen per treure tan bones notes com sigui possible a l'examen. La gramàtica se centra en la formulació apropiada d'una àmplia gamma d'estructures, així com en un alt grau de precisió en utilitzar estructures complexes. El vocabulari fa ús d'un repertori lèxic ampli i expandeix el vocabulari, familiar o no, sobre temes generals, així com temes més precisos. Hi ha una major capacitat per entendre i produir llenguatge abstracte. Aproximadament s'utilitzen 7.000 ítems lèxics. En escoltar i llegir, els estudiants poden entendre fàcilment l'essència i el detall en una àmplia gamma de contextos clars i també complexos, i sovint poden deduir amb èxit el significat de paraules desconegudes i expressions no familiars. Els parlants nadius que utilitzen llenguatge habitual a velocitat normal són fàcilment entesos i l'essència i el detall del llenguatge més complicat i de les idees abstractes poden ser deduïts amb facilitat. En parlar, un estudiant pot comunicar-se espontàniament, fluent i quasi sense esforç amb trams complexos i llargs de discurs ben estructurat. La pronúncia és clara i precisa i hi ha intents molt exitosos d'accentuació i d'entonació nativa per emfatitzar el significat i l'actitud.

AVALUACIÓ

L'avaluació del curs es basa en:

• Avaluació continuada: 100% (Use of English 20%, Reading 20%, Writing 20%, Listening 20%, & Oral 20%)

Si l'aproven, junt amb el curs modular, obtenen el certificat de l'EIM.

Més informació