Programa: Cursos Anglès Sènior (Majors de 55) - Principiants - EIM

Aquest curs està pensat per a estudiants que no tenen coneixements d'anglès o només entenen paraules aïllades. Els estudiants són capaços de dir algunes paraules però necessiten temps (i ajuda) per formular frases curtes.

En el curs, els estudiants aprendran vocabulari bàsic i estructures de frases molt senzilles en anglès. Les funcions comunicatives inclouen: salutacions, donar detalls personals, demanar més informació i / o ajuda, etc.

La pronunciació dels estudiants s'entén en la majoria de casos tot i que hi ha una clara interferència amb la llengua materna.

Més informació