Programa: Cursos d'Anglès TFG Speaking - EIM

DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs Anglès - TFG Speaking està dirigit a estudiants de grau que estan preparant la defensa oral del treball de fi de grau en anglès.

L’objectiu del curs és dona als estudiants més confiança a l'hora de fer la seva presentació de TFG en anglès. Hi haurà quatre tallers, cadascun amb un enfocament diferent.

Primera sessió - Què fa una bona presentació?
L'enfocament se centra en com presentar-vos, captar la vostra audiència i descriure la vostra presentació.

Segona sessió – Com organitzar la part principal de la presentació i avaluar el projecte.
En aquesta sessió es destacarà el llenguatge de senyalització i com explicar la informació de les diapositives.

Tercera sessió - Què fa una bona conclusió?
Com resumir els punts principals i tenir un missatge memorable.

Quarta sessió – Com preparar presentació i contestar preguntes.
En aquesta sessió s’estudiaran també algunes tècniques de pronunciació efectives per fer que la presentació sigui més atractiva.

AVALUACIÓ

L'avaluació del curs es basa en:

- l’assistència (25%)
- la participació (25%)
- els treballs realitzats al llarg del curs (50%)

Si s’aprova el curs, s’obté el certificat de l’EIM.

Més informació