Cursos semipresencials

QUÈ SÓN?

Són cursos que combinen sessions presencials amb docència virtual. Hi ha dues modalitats de curs semipresencial: sessions presencials alternades amb sessions virtuals de videoconferència amb un professor, i sessions presencials combinades amb treball tutoritzat.

SESSIONS PRESENCIALS

El curs comença amb una primera sessió de presentació, en què es detallen alguns aspectes del curs: el professor es presenta als alumnes, descriu els continguts, concreta el mètode d'avaluació, dona indicacions de treball i recorda el calendari (sobretot a la modalitat que inclou sessions de videoconferència).

Al llarg del curs, durant les sessions presencials es treballen totes les competències lingüístiques (gramàtica, comprensió i producció oral i escrita) amb un mètode comunicatiu que aprofita l’ambient únic que es genera a les aules.

El curs acaba amb un examen final presencial.

SESSIONS DE VIDEOCONFERÈNCIA

En el cas dels cursos semipresencials que combinen sessions presencials amb sessions de videoconferència, queda publicat en la informació del curs quin dia és presencial i quin dia és de videoconferència.

Al llarg del curs, durant les sessions de videoconferència, els alumnes es connecten a una plataforma online amb el professor. L’objectiu es treballar totes les competències lingüístiques (gramàtica, comprensió i producció oral i escrita) amb un mètode comunicatiu que extreu el màxim profit de les eines telemàtiques.

El curs acaba amb un examen final presencial.

TREBALL TUTORITZAT

En el cas dels cursos semipresencials que combinen sessions presencials amb treball tutorItzat, l’estudiant és responsable de completar les tasques assignades pel professor, que guia i avalua el treball de l’alumne.

El curs acaba amb un examen final presencial.

Més informació