Cursos subvencionats per a estudiants de Mobilitat

CURSOS SUBVENCIONATS PER A ESTUDIANTS DE MOBILITAT INTERNACIONAL UB PROGRAMA D'INTERCANVI

L'alumnat que hagi obtingut una plaça de Mobilitat internacional pot completar la seva competència lingüística abans de traslladar-se a la universitat estrangera d'acollida a través de l'accés subvencionat als cursos de capacitació de l'EIM.

Destinataris:

Alumnat seleccionat dins un programa de Mobilitat internacional de la UB per al curs 2020-2021.

Preu:

Gratuït per als qui fan la prova d'acreditació durant el present curs acadèmic i 30 € per a la resta de becaris de mobilitat internacional.

Cursos:

1- Cursos específics i modulars, de 50 o 40 h. Aquests cursos s'ofereixen de manera intensiva durant el mes de juliol i de manera extensiva d'octubre a desembre.
2- Cursos de nivell (anuals o intensius), de 100 h. La subvenció s'aplica a un màxim de 50 hores, corresponents a la primera meitat del curs. En aquest cas no s'obté certificat de nivell. Si es vol fer el curs sencer, s'aplicarà la tarifa corresponent a la segona part del curs per a les 50 hores restants (pagament mitjançant targeta bancària).
En ambdós casos l'EIM es reserva el dret d'anul·lar un curs si no s'arriba al mínim de 15 inscrits.

Inscripció:

S’ha d’adreçar un correu electrònic a eim.informacio@ub.edu.

Per a més informació consulteu el següent enllaç.

Més informació