Programa: Cursos Francès Sènior (Majors 55) - Elemental 1 - EIM

El curs va dirigit a persones que ja tenen un coneixement bàsic de francès.

Durant el curs, els alumnes ampliaran el lèxic i les estructures gramaticals bàsiques per poder produir frases senzilles i entendre els nadius en situacions del dia a dia.

S’introduiran expressions i vocabulari per poder transmetre idees de forma clara i precisa tant en el discurs oral com en l’escrit.

Té una durada de 20 hores que es realitzen en sessions setmanals de 2 hores.

En finalitzar el curs, s’entregarà un certificat d’assistència i aprofitament a les persones que hagin assistit a un mínim del 80% de les classes.

Més informació