Programa: Cursos de Francès Sènior (Majors 55) - Intermedi Alt 1 - EIM

El curs va dirigit a persones que ja tenen coneixements de francès.
Durant el curs, els alumnes ampliaran el vocabulari i adquiriran noves expressions per poder transmetre idees de manera clara i precisa tant?en el discurs oral com en l’escrit.
Té una durada de 20 hores que es realitzen en sessions setmanals de 2 hores.
En finalitzar el curs, s’entregarà un certificat d’assistència i aprofitament a les persones que hagin assistit a un mínim del 80% de les classes.

Més informació