Programa: Cursos de Francès Sènior (Majors 55) - Suficiència 1 - EIM


DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs va dirigit a persones que ja tenen bons coneixements de francès.  
  
Durant el curs, els alumnes ampliaran el seu coneixement de la llengua i adquiriran noves expressions per poder transmetre idees de manera clara i precisa tant en el discurs oral com en l’escrit.  
  
Té una durada de 20 hores que es realitzen en sessions setmanals de 2 hores.  
  
En finalitzar el curs, s’entregarà un certificat d’assistència i aprofitament a les persones que hagin assistit a un mínim del 80% de les classes.  

Més informació