Programa: Cursos d'Italià de nivell A1 per videoconferència - EIM

El curs A1 videoconferència exprés 50/50 combina el treball online (25h) en una plataforma d'aprenentatge amb classes per videoconferència (25h) per practicar la part comunicativa i l'objectiu és acabar d'ajudar l'estudiant a assolir un nivell de A1.

Les classes per videoconferència s'aprofiten al màxim per la pràctica oral dels continguts, afavorint un ambient d'immersió en l'idioma mitjançant la simulació de les múltiples situacions de la vida quotidiana. Al llarg del curs l'alumne prepara i treballa online els continguts gramaticals i lèxics a traves diferents tasques amb el suport del professor.

En els cursos de nivell A1 s'aprèn a presentar-se, a parlar del que ens agrada, de la família i dels amics, dels hàbits, de la feina i del temps lliure; s'aprèn a interactuar, preguntar, contestar, expressar acord o diferencies, a llegir textos de la vida quotidiana, a entendre converses senzilles, presentacions, descripcions de persones i personatges...

AVALUACIÓ

Assistència i participació a classe: 20%
Avaluació continua: 20%
Examen final (virtual): 50%
Examen oral: 10%

ASSISTÈNCIA

A l'EIM recomanem un mínim d'assistència del 80% per assolir amb èxit els continguts principals d'un curs. L'estudiant que assisteixi a més del 80% de les classes però no superi el curs tindrà dret a obtenir un certificat d'assistència.

CONTINUÏTAT DEL CURS

L'estudiant que superi amb èxit el curs de nivell A1 està preparat per accedir al nivell A2.

Més informació