Normativa de matrícula

REQUISITS D'ACCÉS

Titulació mínima exigida (excepte per als cursos online i per al curs d'anglès per a estudiants de batxillerat): Batxillerat, cicle formatiu de grau mig o equivalent. Per tant, l'alumnat nou haurà de fer arribar a la secretaria (per correu electrònic o presencialment) la documentació que ho acrediti.

PROCEDIMENT DE MATRICULACIÓ

La matrícula pot formalitzar-se a través d'Internet. Per a més informació consulteu el següent enllaç.

La matrícula es fa efectiva quan s'ha pagat l'import del curs o dels cursos. Un cop abonada no s'accepten canvis ni anul·lacions excepte en els casos previstos en la normativa corresponent de la Universitat de Barcelona.

Les modalitats de pagament són les següents:

- Targeta de dèbit o crèdit
- Pagament fraccionat

Si es vol demanar factura o pagament fraccionat del curs, cal comunicar-ho abans de formalitzar la matrícula a eim.informacio@ub.edu.

NOMBRE MÍNIM D'INSCRIPCIONS

L'EIM es reserva el dret d'anul·lar el curs abans del seu inici si no s'arriba a un mínim de 8 matriculats.

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA O CANVI DE MODALITAT DE CURS

L'anul·lació de la matrícula o el canvi de modalitat de curs ha de ser justificat degudament per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d'altres, que ha de resoldre la Direcció de l'EIM. S'ha d'emplenar una sol·licitud i aportar un document acreditatiu del motiu pel qual es demana, a la secretaria de l'EIM. No hi ha devolució de l'import però sí la possibilitat de reservar aquest import per matricular-se al proper curs.

Termini de presentació de la sol·licitud:

- Cursos anuals i quadrimestrals: 7 dies naturals des de l'inici del curs.
- Cursos d'estiu: 2 dies naturals des de l'inici del curs.

L'alumnat de grau de la UB que en el moment de fer la seva matrícula ha fet un pagament de 100 euros a l'Escola d'Idiomes Moderns per fer un curs d'idiomes, gaudirà posteriorment d'un descompte sobre l'import del curs al matricular-se a l'EIM. El descompte no es pot aplicar amb caràcter retroactiu.
Si per un motiu justificat -que ha de valorar la direcció de l'EIM- l'estudiant finalment no pot matricular-se al curs d'idiomes, pot demanar que se li reservi l'import abonat de 100 euros per fer un curs d'idioma el proper any acadèmic. En ambdós casos, ha de presentar a la secretaria de l'EIM la sol·licitud corresponent i un document acreditatiu del motiu pel qual la demana. Aquesta sol·licitud es pot demanar al llarg de l'any acadèmic en curs.

Més informació