Normativa de matrícula - Exàmens d'acreditació

PROCEDIMENT DE MATRICULACIÓ

La matrícula pot formalitzar-se a través d'Internet o personalment. L'únic requisit d'accés és tenir 16 anys o fer-los durant l'any natural de la convocatòria. Consulteu els horaris i punts d'atenció al següent enllaç.

La matrícula es fa efectiva quan s'ha pagat l'import de l'examen. Un cop abonada no s'accepten canvis ni anul·lacions excepte en els casos prevists en la normativa corresponent de la Universitat de Barcelona.

La modalitat de pagament és amb targeta de dèbit o crèdit.

Observacions: La convocatòria de certificació per al PDI exigeix als candidats acreditar la seva condició de docent abans de la realització de l'examen. En el cas de no acreditar-se no es podrà realitzar l'examen ni es retornarà l'import abonat.

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

L'anul·lació de la matrícula ha de ser justificada degudament per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d'altres, que ha de resoldre la Direcció de l'EIM. S'ha de sol·licitar mitjançant un correu electrònic.

El termini per presentar la sol·licitud d'anul·lació de matrícula és coincident amb l'últim dia d'inscripció de la convocatòria escollida i sempre s'ha de demanar abans de la realització de l'examen.

Més informació