Programa: Cursos de Xinès Nivell 1 exprés - Primera Part - EIM

OBJECTIUS

Els objectius del curs del nivell inicial I són:
- Saludar i acomiadar-se.
- Presentar-i intercanviar informació sobre les dades personals: nom, edat, nacionalitat, família, data de naixement ...
- Els números de l'1 a l'100.
- Expressar la data.
- Parlar sobre temes relacionats amb l'aniversari.
- Parlar sobre els animals de l'horòscop xinès.
- Expressar l’hora, parlar de la rutina i acordar una cita.

AVALUACIÓ

L’avaluació:
- Examen escrit 50%
- Examen oral 30%
- Assistència 10%
- Treballs escrits 10%

Més informació