Programa: Cursos de Xinès Nivell 1 per videoconferència - Primera Part - 80 hores - EIM

OBJECTIUS

- Una introducció al sistema de pronunciació pinyin (el sistema de transcripció fonètica)
- L'estructura dels caràcters xinesos: radicals i components
- L'escriptura i el reconeixement de caràcters bàsics simplificats
- La comunicació oral en situacions quotidians i senzills

AVALUACIÓ

- Examen escrit 50%
- Examen oral 30%
- Assistència 10%
- Treballs escrits 10%

Més informació