Programa: Cursos de Xinès Nivell inicial II - 60 hores - EIM

OBJECTIUS

- Expressar preferències sobre menjar, begudes i els diferents apats
- Acordar una cita expressant temps, lloc i companyia
- Parlar de les professions
- Preguntar i respondre preguntes relacionades amb els llocs i medis de transport
- Expressar l'hora i parlar de la rutina
- Parlar de les aficions i esports, quan i on es practiquen
- Expressar una acció que està succeïnt en el present

AVALUACIÓ

- Examen escrit 50%
- Examen oral 30%
- Assistència 10%
- Treballs escrits 10%

Més informació