Hores de visita dels coordinadors i d'assessorament

Els coordinadors de l'EIM continuaran assessorant per correu electrònic.

Com a conseqüència de la suspensió de les activitat acadèmiques presencials, no es podran realitzar les hores de visita que els diferents coordinadors tenien programades. Tanmateix, continuaran atenent l’assessorament a l'alumnat mitjançat el correu electrònic que trobareu enllaçat al nom de cada coordinador.


Escola d'Idiomes Moderns
Cap d'estudis
Horari i lloc d'atenció del cap d'estudis

dilluns, d'11 a 12 h
dimarts, de 16 a 17 h
dimecres, de 16 a 17 h
dijous, d'11 a 12 h

Barcelona - Casa Jeroni Granell

Anglès
Horari i lloc d'atenció dels coordinadors

Matí
dilluns i dimecres, de 10 a 12 h
dimarts i dijous, d'11:30 a 13 h
divendres, d'11 a 13h.
Tarda
dilluns de 15 a 17 h
dimarts de 16 a 18 h
dimecres de 15 a 17 h

També es pot sol·licitar una cita per correu electrònic.

Barcelona - Casa Jeroni Granell

Horari i lloc d'assessorament personalitzat

Horari d'atenció dels coordinadors i del cap d'estudis
Barcelona - Casa Jeroni Granell

Francès
Coordinadors/es
Horari i lloc d'atenció dels coordinadors

dilluns i dimarts, de 17:15 a 19:15 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell

Horari i lloc d'assessorament personalitzat

Horari d'atenció de la coordinadora
Barcelona - Casa Jeroni Granell

Comparteix-ho
Twitter Twitter