Metodologia – Escola d’Idiomes Moderns

generic

Les classes a l’EIM segueixen en l’essencial la metodologia del Communicative Language Teaching (CLT), que se centra en el desenvolupament de las habilitats lingüístiques mitjançant tasques interactives amb objectius comunicatius clars. Els estudiants desenvolupen tant habilitats productives (parlar i escriure) com receptives (llegir i escoltar). Hi ha un llibre de text i es pot emprar a classe material suplementari per escoltar i llegir. Les classes s’imparteixen principalment en l’idioma. L’estudiant ha de participar en l’idioma amb el professor i la resta d’alumnes. El professor posa deures i guia l’estudiant en les tasques de llengua per garantir que l’estudiant desenvolupa una relació consistent amb la llengua objecte d’aprenentatge tant a l’aula com fora de l’aula tot al llarg del curs.

Comparteix-ho
Twitter Twitter