Programa: Cursos Inglés Senior (+55), Elemental Principiante - EIM

Aquest curs està pensat pels estudiants que entenen la majoria dels temes de conversa quan els nadius parlen anglès amb una pronunciació clara.

En el curs, els estudiants aprendran vocabulari i estructures per parlar en detall sobre les seves vides personals i sobre temes generals. Les funcions comunicatives inclouen: a l'aeroport, en hotels / restaurants, descriure la família, etc.

La pronunciació dels estudiants s'entén però encara hi ha interferència amb la llengua materna.

Más información