Programa: Cursos de Introducción al Portugués en Barcelona - EIM

DESTINATARIS

Curs dirigit a estudiants d'intercanvi i altres persones sense coneixements de la llengua (Nivell A1 del Marc de referència europeu per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües del Consell d'Europa) que té com a objectiu donar a l'alumnat en poc temps les eines necessàries que li permetran comunicar-se en situacions reals a Portugal

OBJECTIUS I CONTINGUTS

Aquest curs es proposa oferir uns coneixements bàsics de la llengua tant a nivell oral com escrit, amb especial èmfasi en la comunicació oral en les diverses situacions de la vida quotidiana (presentar-se, demanar o donar informacions sobre llocs o horaris, parlar del temps lliure, de la família, de casa, etc.).

1 - Arribar a l'aeroport

Saludar i dir adéu
Donar informació personal
Demanar per informació personal
Les lletres i els sons

2 - Origen

Presentar familiars
Dir on viu, a què es dedica, l'edat d'algú
Descriure una persona: aspecte físic
Personalitats lusòfones

3 - Fer de turista

Descriure un dormitori a un hotel
Demanar on és un lloc
Demanar com es va a un lloc
Expressar sensacions sobre una ciutat
Regions i ciutats portugueses

4 - Trobades

Demanar i dir l'hora
Demanar i dir què fa algú habitualment
Demanar i dir el què li agrada
Quedar amb algú
Fado: una cançó de la nit lisboeta

5 - Què vas fer ahir?

Intercanviar informació sobre fets passats
Dir què se sol fer en un dia de festa
Festes: dates històriques

6 - Arribar tard

Intercanviar informació sobre fets passats
Intercanviar informació sobre les condicions d¿ una feina: salari, horari, vacances, lloc de treball
Demanar disculpes i donar excuses

7 - Menjar fora

Demanar i dir què es vol ( a un cafè, restaurant)
Expressar quantitats
Comparar el passat amb el present
Música a una terrassa: Garota de Ipanema

8 - Projectes

Demanar i dir quan es pensa fer alguna cosa
Expressar projectes de viatge i de vacances
Portugal i Brasil: cultures distintes en un mateix idioma

AVALUACIÓ

comprensió auditiva
comprensió lectora
competència gramatical
expressió escrita
expressió oral

Más información