Pruebas para los solicitantes de las plazas de mobilidad

MATRÍCULA

Els examinands han de matricular-se durant el període establert previ a la convocatòria. El cost de la matrícula és de 75 € per a l'alumnat de la universitat de Barcelona

EXAMINANDS AMB NECESSITATS ESPECIALS

Els examinands amb necessitats especials han de presentar, en el moment de fer la matrícula, un certificat mèdic oficial i han d'especificar el tipus i el grau de discapacitat, així com les necessitats específiques que requereixen. S'intentarà adaptar la prova, en la mesura que sigui possible, a les necessitats especials dels examinands.

IDENTIFICACIÓ DELS EXAMINANDS

Els examinands han d'identificar-se en cadascuna de les proves de l'examen amb un document d'identificació vigent amb fotografia (DNI, carnet de conduir, passaport o carnet universitari). En cas que un examinand no tingui el document d'identificació vigent amb fotografia, no se li permet l'accés a la prova i, per tant, la qualificació de l'examen és de no presentat.

GESTIÓ D'INCIDÈNCIES EN CAS DE NO-ASSISTÈNCIA A LES PROVES

En cap cas es retornarà l'import de matrícula ni es guardaran els resultats de cap de les proves.
La no-assistència a una prova implica una qualificació global de no presentat. En aquests casos, l'examinand no té dret a la revisió de les proves que ha pogut dur a terme.

GESTIÓ D'INCIDÈNCIES EN LES PROVES

El tribunal de l'Escola d'Idiomes Moderns resoldrà les incidències que hi pugui haver durant cada prova, i sempre abans de la publicació de resultats.

PUBLICACIÓ DE NOTES

Els resultats dels exàmens s'enviaran a les Oficines de Mobilitat de la Universitat de Barcelona i també es faran públics a la web de l'EIM.

CERTIFICACIÓ

La recollida de certificats es fa presencialment a les diferents seus de l'EIM. Per recollir el certificat, l'examinand ha de mostrar un document d'identificació vigent amb fotografia i, en cas de delegar la recollida, la persona que el vagi a recollir ha de presentar una autorització per escrit de l'examinand i una fotocòpia del document d'identificació vigent de l'examinand.

Más información