Beques d'idiomes AGAUR

El programa PARLA3 de terceres llengües té com a objectiu impulsar el futur professional dels estudiants i, d'aquesta manera, puguin acreditar els seus coneixements d'una tercera llengua en un nivell mínim de B2.

  • Fins a 350€ per als cursos anuals, modulars i d'altres que acreditin un nivell.
  • Nivells: A2, B1, B2.1 i B2.

A més, l'AGAUR també subvenciona les proves d'acreditació de l'EIM i les proves del CLUC de nivell B2 fins a un màxim de 50€.

Més informació i sol·licituds: ajuts per a fer cursos de terceres llengües - AGAUR


REQUISITS

- Ser alumne de grau d'una universitat de Catalunya i matricular-se o estar matriculat a un curs de l'EIM.

PROCEDIMENT

1 - Fer la matrícula a un curs o a una prova d'acreditació de l'EIM.
2 - Sol·licitar una o les dues beques a cadascuna de les entitats.
3 - Superar el curs o l'examen per poder rebre la beca.

Perquè a l’EIM?
Més informació