Cursos d'idiomes subvencionats per a estudiants d'Erasmus

CURSOS SUBVENCIONATS PER A ESTUDIANTS DE MOBILITAT INTERNACIONAL UB PROGRAMA D'INTERCANVI - CURS 2023-24

L'alumnat que hagi obtingut una plaça de Mobilitat internacional pot completar la seva competència lingüística abans de traslladar-se a la universitat estrangera d'acollida a través de l'accés subvencionat als cursos de capacitació de l'EIM.

Destinataris:

Alumnat seleccionat dins un programa de Mobilitat internacional de la UB per al curs 2023-24.

Preu:

Gratuït per als qui fan la prova d'acreditació durant el present curs acadèmic i 30 € per a la resta de becaris de mobilitat internacional.

Cursos:

1- Cursos específics i modulars, de 50 o 40 h. Aquests cursos s'ofereixen de manera intensiva durant el mes de juliol i de manera extensiva d'octubre a desembre.
2 - Cursos de la primera part (50h) d’un curs anual. Els becaris poden matricular-se a la primera part d’un curs anual que es fa al primer quadrimestre. Si s’aproven, aquests cursos de primera part si que donen crèdits ECTS, però no pas un certificat de nivell.
En ambdós casos l'EIM es reserva el dret d'anul·lar un curs si no s'arriba al mínim de 15 inscrits.

Inscripció:

Matrícula presencial a la secretaria de l'EIM, en els terminis de matrícula de cada convocatòria de cursos, entregant la sol.licitud de matrícula "Erasmus". En el cas de tractar-se d'un idioma del qual se'n tinguin coneixements, la sol·licitud ha d'estar autoritzada pel Coordinador de la Secció corresponent (alemany, anglès i francès), que assignarà el curs adient al nivell de l'alumne.

Perquè a l’EIM?
Més informació