Cursos d'idiomes subvencionats per a estudiants d'Erasmus

CURSOS SUBVENCIONATS PER A ESTUDIANTS DE MOBILITAT INTERNACIONAL UB PROGRAMA D'INTERCANVI - CURS 2020-21

L'alumnat que hagi obtingut una plaça de Mobilitat internacional pot completar la seva competència lingüística abans de traslladar-se a la universitat estrangera d'acollida a través de l'accés subvencionat als cursos de capacitació de l'EIM.

Destinataris:

Alumnat seleccionat dins un programa de Mobilitat internacional de la UB per al curs 2020-21.

Preu:

Gratuït per als qui fan la prova d'acreditació durant el present curs acadèmic i 30 € per a la resta de becaris de mobilitat internacional.

Cursos:

1- Cursos específics i modulars, de 50 o 40 h. Aquests cursos s'ofereixen de manera intensiva durant el mes de juliol i de manera extensiva d'octubre a desembre.
2- Cursos de nivell (anuals o intensius), de 100 h. La subvenció s'aplica a un màxim de 50 hores, corresponents a la primera meitat del curs anual amb dret a fer l'examen de final de curs a la tornada de l'estada. Només s'obté certificat de nivell si s'aprova l'examen final. En cas de voler fer el curs sencer, s'aplicarà la tarifa de 454 € per a les 50 hores restants (pagament mitjantçant targeta bancària).
En ambdós casos l'EIM es reserva el dret d'anul·lar un curs si no s'arriba al mínim de 15 inscrits.

Inscripció:

Matrícula presencial a la secretaria de l'EIM, en els terminis de matrícula de cada convocatòria de cursos, entregant la sol.licitud de matrícula "Erasmus". En el cas de tractar-se d'un idioma del qual se'n tinguin coneixements, la sol·licitud ha d'estar autoritzada pel Coordinador de la Secció corresponent (alemany, anglès i francès), que assignarà el curs adient al nivell de l'alumne.

Perquè a l’EIM?
Més informació