Acreditació de coneixement d'idiomes per a empreses

generic

Acreditació de coneixement d'idiomes per a empreses
L'EIM ofereix la possibilitat per una empresa o institució de sol·licitar un examen d'acreditació de nivell personalitzada per un grup:
- Idiomes: Anglès, Alemany, Francès i Italià
- Nivell: Multi-nivell
- Duració: 3h (aproximadament)

Aquesta es pot fer al lloc de l'empresa o institució, o a la seu de l'EIM.

Acredita el nivell d'idioma (anglès, alemany francès, italià) amb el segell EIM, reconeguda per la Generalitat de Catalunya.

Els interessats han d'enviar una sol·licitud. L'EIM determinarà la viabilitat de realitzar l'examen depenent del nombre de candidats i confirmarà el dia, lloc i hora de la prova segons la disponibilitat del departament.

No és possible fer l'examen durant el període de vacances de l'EIM.Sol·licitud
Informació d'interès
Perquè a l’EIM?