Acreditació de coneixement d'idiomes individual i personalitzada

generic

Acreditació de coneixement d'idiomes individual i personalitzada
L'EIM ofereix la possibilitat de, mitjançant els seus serveis lingüístics, acreditar el nivell de coneixements d'idioma en el marc del procés d'acreditació del nivell de capacitació lingüística i amb el reconeixement del Marc Europeu comú de referència.

La convocatòria pot ser per a un nivell concret - entre un A1 i C2 - amb un resultat d’apte o no apte, o una prova multinivell en la qual s'obté un certificat del nivell que han demostrat a l'examen.
Matricula’t a la prova de l’idioma del qual vols aconseguir la certificació oficial, i l’EIM es posarà en contacte amb tu per a concertar una data que t’escaigui per a realitzar la prova.
- Idiomes: Anglès, alemany, francès i italià
- Nivell: Multi-nivell
- Durada: 3h (aproximadament)

Estudiants de grau universitari: certificat B2 o superior, gratuït.
La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’ajut PARLA3, cobreix el cost de les proves de terceres llengües en cas d’haver-les superat amb un nivell B2 o superior (en el cas de proves multinivell que permetin acreditar el nivell B2) del MECR. Més informació.Selecciona un grup i matricula't
Inscripció:

de l'1 de setembre de 2023 al 19 de juliol de 2024

Import:

166,00 €

Procediment de matrícula:

Una vegada finalitzat el procediment de matrícula l'EIM es posarà en contacte amb els matriculats per determinar el dia i hora de la prova d'acreditació.

Resultats:

Disponibles en el termini de cinc dies laborables després d'haver realitzat la prova.

Inscripció:

de l'1 de setembre de 2023 al 19 de juliol de 2024

Import:

166,00 €

Procediment de matrícula:

Una vegada finalitzat el procediment de matrícula l'EIM es posarà en contacte amb els matriculats per determinar el dia i hora de la prova d'acreditació.

Resultats:

Disponibles en el termini de cinc dies laborables després d'haver realitzat la prova.

Inscripció:

de l'1 de setembre de 2023 al 19 de juliol de 2024

Import:

166,00 €

Procediment de matrícula:

Una vegada finalitzat el procediment de matrícula l'EIM es posarà en contacte amb els matriculats per determinar el dia i hora de la prova d'acreditació.

Resultats:

Disponibles en el termini de cinc dies laborables després d'haver realitzat la prova.

Inscripció:

de l'1 de setembre de 2023 al 19 de juliol de 2024

Import:

166,00 €

Procediment de matrícula:

Una vegada finalitzat el procediment de matrícula l'EIM es posarà en contacte amb els matriculats per determinar el dia i hora de la prova d'acreditació.

Estructura de l'exàmen:
Resultats:

Disponibles en el termini de cinc dies laborables després d'haver realitzat la prova.


Perquè a l’EIM?