Acreditació de coneixement d'idiomes individual i personalitzada

generic

Acreditació de coneixement d'idiomes individual i personalitzada
L'EIM ofereix la possibilitat de, mitjançant els seus serveis lingüístics, acreditar el nivell de coneixements d'idioma en el marc del procés d'acreditació del nivell de capacitació lingüística i amb el reconeixement del Marc Europeu comú de referència.

La convocatòria pot ser per a un nivell concret - entre un A1 i C2 - amb un resultat d’apte o no apte, o una prova multinivell en la qual s'obté un certificat del nivell que han demostrat a l'examen.

Matricula’t a la prova de l’idioma del qual vols aconseguir la certificació oficial, i l’EIM es posarà en contacte amb tu per a concertar una data que t’escaigui per a realitzar la prova.

Idiomes: Anglès, alemany, francès i italià
Nivell: Multi-nivell
Durada: 3h (aproximadament)

Estudiants de grau universitari: certificat B2 o superior, gratuït. La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’ajut PARLA3, cobreix el cost de les proves de terceres llengües en cas d’haver-les superat amb un nivell B2 o superior (en el cas de proves multinivell que permetin acreditar el nivell B2) del MECR. Més informació

Si ets un estudiant amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), l'EIM t'ofereix la possibilitat de sol·licitar adaptacions de la prova acreditativa. Caldrà avisar per correu electrònic a eim.informacio@ub.edu al moment en què et matriculis a la prova, o com a mínim amb una setmana d'antelació abans del dia de la prova. Selecciona un grup i matricula't
Inscripció:

de l'1 de setembre de 2023 al 19 de juliol de 2024

Import:

166,00 €

Procediment de matrícula:

Una vegada finalitzat el procediment de matrícula l'EIM es posarà en contacte amb els matriculats per determinar el dia i hora de la prova d'acreditació.

Resultats:

Disponibles en el termini de cinc dies laborables després d'haver realitzat la prova.

Inscripció:

de l'1 de setembre de 2023 al 19 de juliol de 2024

Import:

166,00 €

Procediment de matrícula:

Una vegada finalitzat el procediment de matrícula l'EIM es posarà en contacte amb els matriculats per determinar el dia i hora de la prova d'acreditació.

Resultats:

Disponibles en el termini de cinc dies laborables després d'haver realitzat la prova.

Inscripció:

de l'1 de setembre de 2023 al 19 de juliol de 2024

Import:

166,00 €

Procediment de matrícula:

Una vegada finalitzat el procediment de matrícula l'EIM es posarà en contacte amb els matriculats per determinar el dia i hora de la prova d'acreditació.

Resultats:

Disponibles en el termini de cinc dies laborables després d'haver realitzat la prova.

Inscripció:

de l'1 de setembre de 2023 al 19 de juliol de 2024

Import:

166,00 €

Procediment de matrícula:

Una vegada finalitzat el procediment de matrícula l'EIM es posarà en contacte amb els matriculats per determinar el dia i hora de la prova d'acreditació.

Estructura de l'exàmen:
Resultats:

Disponibles en el termini de cinc dies laborables després d'haver realitzat la prova.


Perquè a l’EIM?