Cursos d'Alemany nivell A1 per videoconferència 100 - Primera Part

Alemany - nivell A1 (videoconferència primera part) (50 h)

100% per videoconferència


La primera part del curs A1 anual per videoconferència va dirigida a estudiants principiants que vulguin assolir un nivell A1. Correspon a les 50 primeres hores del curs, on totes les classes es fan per videoconferència, interactuant en temps real amb el professor i els companys.

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per entendre el missatge principal de converses senzilles amb parlants nadius i comunicar-se amb estructures bàsiques.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat d’alemany de l’EIM.Curs 2021-2022


Curs 2021-2022

Preu del curs

Tarifa especial

448,00€

Tarifa reduïda

472,00€

Tarifa general

519,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Grup: A0
Professor/a: Disponible properament

Fitxa tècnica

Més informació