Cursos d'Alemany nivell A1 per videoconferència 100

Alemany - nivell A1 (videoconferència) (100h)

Aquesta assignatura és 100% de docència per videoconferència


El curs A1 anual per videoconferència va dirigit a estudiants principiants que vulguin assolir un nivell A1. Les 100 hores de classe es fan per videoconferència, interactuant en temps real amb el professor i els companys.

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per entendre el missatge principal de converses senzilles amb parlants nadius i comunicar-se amb estructures bàsiques.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat del nivell A1 d'alemany oficial segons el Marc Europeu Comú de Referència (MECR).Curs 2021-2022


Curs 2021-2022

Preu del curs

Tarifa especial

830,00€

Tarifa reduïda

874,00€

Tarifa general

962,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Grup: A0
Professor/a: Disponible properament

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació