Cursos d'Alemany nivell A2 presencials i per videoconferència

Alemany - nivell A2 (presencial i videoconferència) (100 h)

50 % presencial* + 50 % per videoconferència


El curs A2 anual presencial i per videoconferència va dirigit a estudiants amb un nivell A1 que vulguin assolir el nivell A2. Les 100 hores del curs i combinen les classes presencials (2 hores un dia a la setmana) amb les classes per videoconferència (2 hores l’ altre dia)

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per entendre converses senzilles en situacions diàries i manifestar fàcilment el seu interès, donar algun consell i expressar la seva opinió.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat d’alemany de l’EIM.

* Avís COVID-19: Per motius sanitaris pot ser que la docència presencial passi a docència per videoconferència.Preus Curs 2021-2022

Curs 2021-2022

Preu del curs

Tarifa especial

830,00€

Tarifa reduïda

874,00€

Tarifa general

962,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


 
Grup ple
Grup: A0
Professor/a: Riebenbauer, Michael Josef
Inscripcio: del 7 de juny al 31 d'octubre de 2021
Aula: B2
Observacions: Dilluns classe presencial

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació