Cursos d'Alemany A2 - Semipresencials - Primera Part

Alemany - nivell A2 (semipresencial primera part) (50h)
La primera part del curs A2 anual semipresencial va dirigit a estudiants amb nivell A1 que vulguin assolir el nivell A2 d'alemany. Correspon a les 50 primeres hores del curs, que combinen el treball en una plataforma d'aprenentatge (25h) amb classes presencials (25h) per practicar la part comunicativa.

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per entendre converses senzilles en situacions diàries i manifestar fàcilment el seu interès, donar algun consell i expressar la seva opinió.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat d'alemany de l'EIM.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

397,00€

Tarifa reduïda

418,00€

Tarifa general

460,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: López Ferrer, Isabel
Aula: B2

Fitxa tècnica

Més informació