Cursos d'Alemany nivell A2 per videoconferència 75/25

Alemany - nivell A2 (videoconferència) (100h)

Aquesta assignatura és 75% de docència per videoconferència i 25% de treball autònom


El curs A2 anual semipresencial va dirigit a estudiants amb un nivell A1 que vulguin assolir el nivell A2 d’alemany. Les 100 hores de classe combinen el treball en una plataforma d'aprenentatge (25h) amb classes presencials (75h) per practicar la part comunicativa.

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per entendre converses senzilles en situacions diàries i manifestar fàcilment el seu interès, donar algun consell i expressar la seva opinió.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat del nivell A2 d’alemany oficial segons el Marc Europeu Comú de Referència (MECR).Curs 2021-2022


Curs 2021-2022

Preu del curs

Tarifa especial

748,00€

Tarifa reduïda

787,00€

Tarifa general

866,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Grup: A0
Professor/a: Disponible properament

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació