Cursos d'Alemany nivell B1 presencials i per videoconferència

Alemany - nivell B1 (presencial i videoconferència) (100 h)

50 % presencial* + 50 % per videoconferència


El curs B1 anual presencial i per videoconferència va dirigit a estudiants amb un nivell A2 vulguin assolir el nivell B1 d’alemany. Les 100 hores del curs combinen les classes presencials (2 hores un dia a la setmana) amb les classes per videoconferència (2 hores l’ altre dia).

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per mantenir converses senzilles de manera fluïda sobre certs aspectes quotidians, alhora que podrà redactar textos de contingut personal i formal.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat d’alemany de l’EIM.

* Avís COVID-19: Per motius sanitaris pot ser que la docència presencial passi a docència per videoconferència.Preus Curs 2021-2022

Curs 2021-2022

Preu per l'incorporació al curs de febrer a maig *

Tarifa especial

448,00€

Tarifa reduïda

472,00€

Tarifa general

519,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
* Incorporació a la segona part (50 h): inici de classes a partir del 14 de febrer de 2022.


Selecciona un grup i matricula't
Grup: A0
Professor/a: López Ferrer, Isabel
Inscripcio: de l'1 de desembre de 2021 al 20 de març de 2022
Aula: B3
Observacions: Dimarts classe presencial

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació