Cursos d'Alemany nivell B2.1 presencials i per videoconferència - Primera Part

Alemany - nivell B2.1 (presencial i videoconferència primera part) (50 h)

50 % presencial* + 50% per videoconferència


La primera part del curs B2.1 anual presencial i per videoconferència va dirigit a estudiants amb un nivell B1 vulguin assolir el nivell B2.1 d’alemany. Correspon a les 50 primeres hores del curs i combinen les classes presencials (2 hores un dia a la setmana) amb les classes per videoconferència (2 hores l’ altre dia).

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per comunicar-se de manera espontània i mantenir converses fluïdes amb parlants nadius.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat d’alemany de l’EIM.

* Avís COVID-19: Per motius sanitaris pot ser que la docència presencial passi a docència per videoconferència.Curs 2021-2022


Curs 2021-2022

Preu del curs

Tarifa especial

448,00€

Tarifa reduïda

472,00€

Tarifa general

519,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Grup: C0
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properament
Observacions: Dimarts classe presencial
Grup: A0
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properament
Observacions: Dilluns classe presencial

Fitxa tècnica

Més informació