Classes d'Anglès 1.2 A1 Online per Principiants

Anglès - beginner 1.2 (A1) (online) (50h)
El curs online A1 és la segona part del nivell Beginner. El curs està adreçat a persones que coneixen algunes paraules o expressions molt bàsiques en anglès. Durant el curs els alumnes aprendran vocabulari i expressions bàsiques del dia a dia. Els alumnes podran escriure textos curts i senzills com ara una carta o email sobre temes familiars, formular i respondre preguntes senzilles sobre temes del dia a dia o sobre temes relacionats amb necessitats immediates. Els alumnes podran produir frases curtes i entendre paraules clau en una conversa si els parlants nadius parlen amb claredat i poc a poc. Al final del curs els alumnes fan un examen presencial i si l'aproven i aproven el curs obtenen el certificat d'anglès A1.


Per fer aquest curs s'han de tenir coneixements previs del nivell o haver superat el modular 1.1.Curs 2020-2021. Selecciona un curs i matricula't

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

328,00€

Tarifa reduïda

345,00€

Tarifa general

380,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Grup: C0
Professor/a: Eisenhuth, Wolfgang

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació