Classes d'Anglès Bàsic 2.2 A2 Online

Anglès - elementary 2.2 (A2) (online) (50h)
El curs online A2 és la segona part del nivell Elementary. El curs va adreçat a persones que poden entendre textos curts i senzills, així com expressions i paraules clau relacionades amb temes quotidians si els parlants nadius parlen poc a poc i amb claredat. Durant el curs els alumnes seran capaços d'entendre textos curts i senzills i identificar-ne la informació més important. Els alumnes aprendran vocabulari i expressions freqüents d'ús quotidià, podran escriure textos curts com ara articles o relats. Podran també utilitzar frases i expressions sobre aspectes familiars o que són del seu interès. Al final del curs els alumnes fan un examen presencial i si l'aproven i aproven el curs obtenen el certificat d'anglès A2.


Aquest nivell es correspon a la continuació del modular 2.1.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

328,00€

Tarifa reduïda

345,00€

Tarifa general

380,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Estalvia fins a 600€ sol·licitant beca.


Grup: A0
Professor/a: Eisenhuth, Wolfgang

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Cada any la Universitat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya posen a disposició de l'alumnat universitari ajuts destinats a sufragar el cost dels cursos d'anglès, alemany, italià o francès per assolir el nivell B2.

Si ets estudiant universitari, ja sigui de la Universitat de Barcelona o de qualsevol universitat catalana, consulta la informació sobre ajuts i beques.
Fitxa tècnica

Més informació