Cursos d'Anglès per a futurs estudiants d'Erasmus

Anglès - Erasmus (communication skills) (40 h)

100 % presencial


El curs està enfocat a estudiants d'Erasmus que volen millorar la seva fluïdesa oral i la seva precisió a base d'eliminar errors i false-friends. En el curs es fa ús d'un repertori lèxic ampli i s'expandeix el vocabulari, familiar o no, sobre temes generals, així com temes més precisos. S'aconsegueix també una major capacitat per entendre i produir llenguatge abstracte. En escoltar i llegir, els estudiants podran entendre fàcilment l'essència i el detall en una àmplia gamma de contextos clars i també complexos, i sovint podran deduir amb èxit el significat de paraules desconegudes i expressions no familiars. També seran capaços d'entendre els parlants nadius que utilitzin llenguatge habitual a velocitat normal, i l'essència i el detall del llenguatge més complicat i de les idees abstractes podran ser deduïts amb facilitat. En parlar, un estudiant podrà comunicar-se espontàniament, de forma fluida i quasi sense esforç amb trams complexos i llargs de discurs ben estructurat. Es treballarà que la pronúncia sigui clara i precisa, es potenciarà l'accentuació i entonació nativa per emfatitzar el significat i l'actitud.Preus Curs 2022-2023

Curs 2022-2023

Preu del curs

Tarifa especial

393,00€

Tarifa reduïda

414,00€

Tarifa general

455,00€

Consulta les tarifes.


Selecciona un grup i matricula't
Grup: C0
Professor/a: Disponible properament
Inscripcio: del 7 de juny al 31 d'octubre de 2022
Aula: Disponible properament
Grup: A0
Professor/a: Disponible properament
Inscripcio: del 7 de juny al 31 d'octubre de 2022
Aula: Disponible properament

Fitxa tècnica

Més informació