Cursos d'Anglès Nivell Intermedi 4.1 Online

Anglès - intermediate 4.1 (online) (50h)
El curs online Intermediate 4.1 és la primera part del nivell Intermediate. El curs està adreçat a persones que tenen un nivell intermedi-baix d'anglès, poden expressar-se amb relativa facilitat si parlen de temes familiars i entenen parlants nadius si coneixen el tema del que parlen i els parlen relativament a poc a poc i de manera clara. Durant el curs els alumnes milloraran el seu coneixement de la llengua, podran entendre textos de certa complexitat en anglès, així com monòlegs si el tema és relativament familiar. Els alumnes podran produir textos com ara articles o informes de manera clara i organitzada.Curs 2020-2021. Selecciona un curs i matricula't

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

233,00€

Tarifa reduïda

245,00€

Tarifa general

270,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Grup: C0
Professor/a: Blair, Richard

Fitxa tècnica

Més informació