Cursos d'Anglès Nivell Intermedi 4.2 B2.1 Online

Anglès - intermediate 4.2 (B2.1) (online) (50h)
El curs online B2.1 és la segona part del nivell Intermediate. El curs està adreçat a persones que tenen un nivell intermedi-baix d'anglès, poden expressar-se amb relativa facilitat si parlen de temes que els són pròxims i entenen parlants nadius si aquests parlen de manera clara i no massa ràpid. Durant el curs els alumnes milloraran el seu coneixement de la llengua, seran capaços d'entendre literatura contemporània no excessivament complexa, així com articles i informes. Els alumnes seran capaços d'entendre monòlegs complexos sobre temes familiars, així com la majoria de notícies, programes de televisió sobre fets actuals i pel·lícules en anglès estàndard. Els alumnes podran expressar-se de manera clara i detallada, tot argumentant la seva opinió. Al final del curs els alumnes fan un examen presencial i si l'aproven i aproven el curs obtenen el certificat d'anglès B2.1.


Aquest nivell es correspon a la continuació del modular 4.1.Curs 2020-2021. Selecciona un curs i matricula't

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

328,00€

Tarifa reduïda

345,00€

Tarifa general

380,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Estalvia fins a 600€ sol·licitant beca.
Grup: A0
Professor/a: Disponible properament

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Cada any la Universitat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya posen a disposició de l'alumnat universitari ajuts destinats a sufragar el cost dels cursos d'anglès, alemany, italià o francès per assolir el nivell B2.

Si ets estudiant universitari, ja sigui de la Universitat de Barcelona o de qualsevol universitat catalana, consulta la informació sobre ajuts i beques.
Fitxa tècnica

Més informació