Cursos d'Anglès Nivell Intermedi 4.2 Online

Anglès - intermediate 4.2 (online) (50h)
El curs online Intermediate 4.2 és la segona part del nivell Intermediate. El curs està adreçat a persones que tenen un nivell intermedi-baix d'anglès, poden expressar-se amb relativa facilitat si parlen de temes que els són pròxims i entenen parlants nadius si aquests parlen de manera clara i no massa ràpid. Durant el curs els alumnes milloraran el seu coneixement de la llengua i seran capaços d'entendre literatura contemporània no excessivament complexa, així com articles i informes. Els alumnes seran capaços d'entendre monòlegs complexos sobre temes familiars, així com la majoria de notícies, programes de televisió sobre fets actuals i pel·lícules en anglès estàndard. També podran expressar-se de manera clara i detallada, tot argumentant la seva opinió.Curs 2020-2021. Selecciona un curs i matricula't

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

233,00€

Tarifa reduïda

245,00€

Tarifa general

270,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Grup: C0
Professor/a: Blair, Richard

Fitxa tècnica

Més informació