Cursos d'Anglès B1 - Semipresencials - Primera Part

Anglès - nivell B1 (semipresencial primera part) (50h)
La primera part del curs B1 anual semipresencial va dirigit a estudiants amb un nivell intermedi que vulguin assolir un nivell intermedi-alt. Correspon a les 50 primeres hores del curs, que combinen el treball personal (25h) amb classes presencials (25h) per practicar la part comunicativa.

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per produir discursos bàsics, alhora que podrà entendre els parlants nadius que utilitzin un llenguatge senzill.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat d'anglès de l'EIM.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

397,00€

Tarifa reduïda

418,00€

Tarifa general

460,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: Cartwright, Wendy May
Aula: B2
Grup: C0
Professor/a: Blair, Richard
Aula: B3

Fitxa tècnica

Més informació