Cursos d'Anglès B1 Semipresencials

Anglès - nivell B1 (semipresencial) (100h)
El curs semipresencial B1 combina el treball autònom, amb eines i recursos, amb classes presencials per practicar la part oral. El curs va adreçat a persones que tenen un nivell elemental d'anglès, poden entendre textos curts en anglès i poden utilitzar vocabulari i expressions sobre aspectes familiars o que són del seu interès. Durant el curs els alumnes milloren el seu coneixement de la llengua i aprenen a connectar frases de manera senzilla per tal de descriure esdeveniments i experiències. Els alumnes podran expressar la seva opinió, narrar una història o explicar l'argument d'un llibre de manera senzilla i curta, entendre els punts principals d'una conversa quan els parlants nadius parlin de manera clara sobre temes del dia a dia, així com els punts claus en un programa de televisió sobre temes quotidians o que són del seu interès personal o professional si el parlant nadiu s'expressa de manera clara i relativament a poc a poc. Al final del curs els alumnes fan un examen presencial i si l'aproven i aproven el curs obtenen el certificat d'anglès B1.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

661,00€

Tarifa reduïda

696,00€

Tarifa general

766,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Estalvia fins a 600€ sol·licitant beca.


Grup: A0
Professor/a: Cartwright, Wendy May
Aula: B2
Grup: C0
Professor/a: Blair, Richard
Aula: B3

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Cada any la Universitat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya posen a disposició de l'alumnat universitari ajuts destinats a sufragar el cost dels cursos d'anglès, alemany, italià o francès per assolir el nivell B2.

Si ets estudiant universitari, ja sigui de la Universitat de Barcelona o de qualsevol universitat catalana, consulta la informació sobre ajuts i beques.
Fitxa tècnica

Més informació