Cursos d'Anglès de nivell B1 per videoconferència exprés

Anglès - nivell B1 (videoconferència exprés) (40h)
El curs B1 videoconferència exprés 50/50 combina el treball online (20h) en una plataforma d'aprenentatge amb classes per videoconferència (20h) per practicar la part comunicativa.

El curs exprés concentra els continguts d'un nivell de manera intensa i ràpida, per tant el nivell de l'estudiant a l'iniciar el curs hauria de ser proper al nivell que acredita quan acabi el curs.

L'objectiu és acabar d'ajudar l'estudiant a assolir un nivell de B1. La gramàtica se centra en l'expressió amb correcció amb estructures que es poden utilitzar en contextos de passat, present i futur, a més dels verbs modals.

El vocabulari inclou expressions habituals i s'amplia el vocabulari familiar sobre temes quotidians generals, així com sobre alguns temes més concrets. S'utilitzen aproximadament 3000 elements lèxics. Quan llegeixi i escolti l'estudiant podrà entendre les paraules clau, el més essencial i els detalls si el context és clar. Entendrà els parlants nadius quan facin servir un llenguatge bàsic i podrà deduir l'essencial de part del llenguatge més complex.

Podrà també produir discursos relativament llargs amb pronunciació comprensible i assajos d'entonació nativa.

Selecciona un curs i matricula't

Curs 2019-2020

Preu del curs

Tarifa especial

317,00€

Tarifa reduïda

348,00€

Tarifa general

383,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Tarifes pendents d'aprovació pel Consell Social de la UB.
Grup: 3A
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properament
Grup: 3B
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properamentCom a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació