Cursos d'Anglès nivell B2.1 presencials i per videoconferència

Anglès - nivell B2.1 (presencial i videoconferència) (100 h)

50 % presencial* + 50 % per videoconferència


El curs B2.1 anual presencial i per videoconferència l va dirigit a estudiants amb un nivell intermedi-alt que vulguin assolir un nivell pre-First. Les 100 hores del curs combinen les classes presencials (2 hores un dia a la setmana) amb les classes per videoconferència (2 hores l’ altre dia).

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per produir discursos llargs i coherents amb una pronunciació clara i fluïda.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat d'anglès de l’EIM.

* Avís COVID-19: Per motius sanitaris pot ser que la docència presencial passi a docència per videoconferència.Preus Curs 2021-2022

Curs 2021-2022

Preu per l'incorporació al curs de febrer a maig *

Tarifa especial

448,00€

Tarifa reduïda

472,00€

Tarifa general

519,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
* Incorporació a la segona part (50 h): inici de classes a partir del 14 de febrer de 2022.


Selecciona un grup i matricula't
Grup: A0
Professor/a: MC Connell, Lisa Christine
Inscripcio: de l'1 de desembre de 2021 al 20 de març de 2022
Aula: S4
Observacions: Dijous classe presencial

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació